Danh Mục Đầu Tư

KCN Việt Nam đã có mặt ở 5 tỉnh thành khắp cả nước bao gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai và Long An với 6 dự án trên gần 170 ha đất. Sản phẩm chất lượng và vận hành bền vững là phương châm của KCN Việt Nam.